Top
logo
İşletme Bakım
İşletme Bakım

Elektriksel ekipmanların kesintisiz ve sorunsuz çalışması, enerjinin kalite bir şekilde sürekli sağlanması amacıyla tesislere özel işletme ve bakım hizmetleri sağlanmaktadır.

 • İşletme ve bakım hizmetlerimiz ile amaçladığımız hedeflerimiz ve elde edeceğimiz faydalar;
 • Ekipmanların işletme ömürleri ve performanslarını arttırmak
 • İşletme maliyetlerini azaltmak
 • Ekipmanların yüksek performansta sürekli çalışmasını sağlamak
 • Kestirimci bakım ile önceden arıza teşhisi yapmak
 • Plansız arızaların önüne geçmek
7/24 Acil Müdahale

Tesislerde yaşanabilecek arızalara karşı anında müdahale ve çözüme yönelik yapılan hizmetlerdir.

Kesir Mühendislik olarak 7/24 servis vermekte ve arızalara en geç 1 gün içerisinde müdahale etmekteyiz.

Servis (Test ve Devreye Alma) olarak hizmet verdiğimiz tüm işlerimizde anında müdahale yapabilmekte ve müşterilerimizin sorunlarını en kısa sürede çözebilmekteyiz.

Periyodik Bakımlar

Tesislerde bulunan tüm ekipmanların, önceden belirlenen zamanlarda bakım çalışmalarının yapılmasıdır. Periyodik bakımlar, ekipmanların yaşlarına veya işletme saatlerine göre belirlenmektedir.

Periyodik bakımlarda ana hedef, ekipmanların durumunu kontrol etmektir. Arızalanan veya hasar gören ekipmanları tespit ederek, işletmede problem oluşturmadan önce müdahale etmektir.

Periyodik bakımlarda işletmenin türüne göre özel çözümler üretmekle birlikte; servis (Test ve Devreye Alma) olarak hizmet verdiğimiz tüm işlerimizde müşterilerimize destek olmaktayız. Yaptığımız hizmet başlıkları aşağıdaki gibidir;

 • Y.G. Şalt Sahaları ve Şalt Ekipmanları

 • GIS

 • AIS

 • Kumanda ve kontrol panoları

 • O.G. Kapalı Şalt, Hücreleri ve Kesici Bakımları

 • Transformatör Bakımları

 • Yağlı tip trafolar

 • Kuru tip trafolar

 • Kademe Değiştirici Bakımları

 • Yük Altında Kademe Değiştiriciler

 • Yüksüz Kademe Değiştiriciler

 • Generatör Bakımları

 • Motor Bakımları

 • Röle Kalibrasyon ve Bakımları

 • Kompanzasyon Bakımları

 • Güç Kalitesi ve Enerji Verimliliği Analizi

 • Topraklama Ölçümleri

 • Akü, redresör, UPS ve DC Sistem Bakımları

 • A.G. / O.G. / Y.G. Kablo Test ve Bakımları

 • Termal İzleme ve Analizler

 • Busbar ve Busduct Bakımları

 • Yüksek Gerilim Testleri

 • Müşteri Eğitimleri

Kestirimci Bakım (Durum İzleme)

Tesislerde bulunan ekipmanların belirli zaman aralıklarıyla izlenmesidir. Yapılacak analizler sonucunda ekipmanda yapılacak çalışmalara karar verilir. Böylelikle, sürekli çalışması amaçlanan ekipmanların, çalışma sürekliliği sağlanmış olur. Yalnızca bakım gerektiğine karar verildiği zamanlarda ekipman durdurulur.

Uyguladığımız Kestirimci Bakım Hizmetleri;

 • Kısmi deşarj ölçümleri

 • Vibrasyon analizi

 • Motor analizi

 • Enerji kalitesi ve verimliliği analizi

 • Dönen makineler / GIS / Trafolar online izleme sistemleri

 • Trafo yağ ve gaz analizleri

 • Boroskop İncelemesi


SF6 Analizinde Ölçtüğümüz Gazlar

SF6 (Sulphur Hexafluoride)

H2O (Dew Point)

SO2 (Sulphur Dioxide)

HF (Hydrogen Fluoride)

CF4 (Tetrafluoromethane)

H2S (Hydrogen Sulfide)

CO (Carbon Monoxide)

SF6 Gaz Analizi

SF6 Gazı saflık testi,

SF6 Gazı nemlilik testi,

SF6 Gazı ayrışma testi,

SF6 Gazı yüzde oran testi,

SF6 Gazı dewpoint testi,

SF6 Gazı kaçak testi,

Sürekli Bakım ve İşletme
 • Tesislerinizin sizin adınıza işletilmesi, yerleşik ekipler ile periyodik ve arıza üzerine bakımlarının yapılması, karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak optimum çözüm oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır.

 • Tesislerin teknik işletimi

 • Periyodik koruyucu ve önleyici bakımların yapılması

 • ISG süreçlerinin yönetilmesi

 • Yerleşik ekipler ile arızalara en geç 2 saat üzerinde müdahale edilmesi

Bu kapsamda faaliyet gösterdiğimiz alanlar;

 • Trafo merkezleri

 • Enerji Üretim Santralleri

 • Samsun OMV Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali

 • GAMESA Rüzgar Enerjisi türbinleri

Modernizasyon

Tesisinizde bulunan mevcut sistemlerin ve tüm ekipmanların, yeni teknolojiler paralelinde geliştirilmesi, ayarlanması ve yükseltme işlemleri yapılmaktadır. Bu konuda hem donanımsal hem de yazılımsal olarak müşterilerimize çözümler üretebilmekteyiz.

 • Mevcut primer ekipmanların yeni versiyonları ile değiştirilmesi

 • Mevcut rölelerin, yeni sistemler ile değiştirilmesi

 • IEC 61850 standardı kapsamında röle yükseltme çalışmaları

Analiz ve Danışmanlık

Kurulum aşamasında ve işletmede olan tesislerde, ekipman veya sistem bazlı olarak durum analizlerinin yapılması ve sorunların giderilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 • Güç Kalitesi ve Enerji Verimliliği Analizi

 • Topraklama Ölçümleri

 • Termal Analizler

 • Müşteri Eğitimleri

Eğitim

Ekipmanların teknik detay ve manevralarının anlatılması, teorik/pratik olarak saha uygulamalarının yapılması, işletme süresi boyunca karşılaşılabilecek tüm sorunlarla ilgili destek verilmesidir.

Müşteri eğitimlerimizden bazıları;

 • Röle eğitimleri

 • Sekonder proje okuma eğitimleri

 • Yüksek gerilim ekipmanları test ve bakım eğitimleri

 • Orta gerilim hücre ve kesici test ile bakım eğitimleri

 • Yüksek gerilim şalt sahası manevra eğitimleri

 • Kısmi deşarj ölçümü

 • Enerji analizi

Pano Dizayn ve İmalat

Pano Bölümü; "Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni" panolarının üretimi alanında müşterilerine geniş çaplı çözümler sunmaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada 20 yılı aşan mühendislik altyapısının da kattığı tecrübeyle özellikle 380/154/33kV gerilim seviyelerinde trafo merkezlerinde (iletim/dağıtım) ve enerji santrallerinde (Hidroelektrik Santraller, Rüzgar Enerji Santralleri, Termik Santraller vb.) kontrol ve koruma, röle, alçak gerilim güç dağıtımı (AC,DC ve Kompanzasyon), sayaçlar, SCADA/Otomasyon ve RTU çözümleri için Teiaş (ITM) ve özel sektörde müşteri şartnamelerine uygun ; aynı zamanda uluslararası standartlara göre tip testlerinden (TSE, IEC) başarıyla geçmiş panoların üretiminde hızlı ve kaliteli işçilik iddiasıyla daha geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.