Top
logo
Kurumsal
Hakkımızda

Westem Enerji Elektrik ve elektronik mühendisliği kapsamında yer alan; alçak, orta ve yüksek gerilim tesisatları, zayıf akım sistemleri, enerji yönetim ve dağıtım sistemleri, son kullanıcıya kadar güç dağıtımı, aydınlatma sistemleri, ölçüm ve kontrol teknolojileri, enstrümantasyon, ICT ve veri barındırma teknolojileri, entegre güvenlik sistemleri, otomasyon sistemleri ve teknik yapı yönetimi gibi konularda bütünleşik tesisat işlerini üstlenmekte ve hayata geçirmektedir.

Westem Enerji Faaliyet gösterdiği her alanda önde gelen firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.

Westem Enerji sürdürülebilir büyüme için kurulduğu tarihten bu yana hem kapasite artırıcı hem de teknoloji geliştirici yatırımlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Westem Enerji eğitim, tecrübe ve bilgi paylaşımını ön planda tutarak, iş ortakları ile birlikte karşılıklı maksimum fayda modelini benimsemiş ve büyüme stratejilerini bu temeller üzerine kurmuştur. Sağlamış olduğu hizmetler hakkında gelişen teknolojiler ve değişen sistemler ile müşteri talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yaparak, müşteri ve hizmet portföyünü arttırmayı hedeflemiştir.

Westem Enerji uluslararası deneyim ve bilgi birikimi ile müşterileri ve tedarikçileri için ticari ve mesleki ahlaka önem veren, güvenilir, disiplinli ve faaliyet alanlarında tercih edilen “iş ortağı olmak” hedefi ile faaliyete geçmiştir.

Organizasyon Şeması
Kurumsal Kimlik
Misyon & Vizyon

Dürüstlük, güven ve ekip ruhu bilinciyle hareket ederek faaliyet gösterdiğimiz her yerde hizmet ve üründe sürekli müşteri memnuniyetini sağlıyoruz.

Ulusal / Uluslararası standartlarda, çevre ve yaşam değerlerine saygılı, yenilikçi ve ilkeli yaklaşımlarımızla alanında tercih edilen bir iş ortağı olmak.

Kurumsal Değerler

Entellektüel Merak

Daha iyisini yapmak için daha fazla bilgi edinin!

Dürüstlük & Doğruluk

Sözünüze bağlı kalın ve kurallar uyun!

Cesaret

Yapın!

Tutku

Yaptığınız işi sevin!

Güven

Daha ileri gitmek için birlikte hareket edin!

İşbirliğine Açık

Birlikten kuvvet doğar!
► ENTELLEKTÜEL MERAK;
Zeka ve analitik düşünme yetimizi kullanarak amaçlarımıza erişmek, her iş ortaklığımızda yeni projeler için daha fazla araştırma yaparak kendimizi ve ekibimizi geliştirmek.

► DÜRÜSTLÜK & DOĞRULUK;
Verdiğimiz sözü tutmayı ilke edinmek, kontrolümüz dışındaki nedenlerle tutamadıklarımız için müşterilerimizi önceden bilgilendirerek özür dilemek.

► GÜVEN;
Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak, Kaliteli ürün ve hizmetler sağlayarak istikrarlı politikalar izlemek.

► İŞBİRLİĞİ;
Müşteri ve çalışanlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı tedbirler almak. Yaptığımız işi severek verdiğimiz hizmetleri Ekip Çalışması anlayışı ile en hızlı şekilde organize edip hedeflerimizi belirlemek.

► ÇEVRE VE İŞ YERİ TEMİZLİĞİ;
Çalışmalarımızın çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alırız. Çevre ile ilgili tüm çalışmalarımızın, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlarız. İş yerlerimizin görsel ve kurumsal standartları, çalışma ortamı ve temizliği hususlarında kendi sektörümüzde örnek olmayı amaçlamaktayız.

WESTEM ENERJİ olarak yukarıda belirttiğimiz değerleri benimsediğimizi deklare ederiz.

Sertifikalar
Müşteri Memnuniyeti Politikası


Elektrik taahhüt işleri sektöründe sunmuş olduğumuz ;

* 422201-UZUN MESAFE ELEKTRIK HATLARININ INSAATI (UZUN MESAFE YUKSEK GERILIM ELEKTRIK ILETIM HATLARI ILE UZUN MESAFE YER USTU/ALTI VEYA DENIZ ALTI ILETIM HATLARI)

Mal / hizmetler kapsamında şikâyetlerin alınmasından çözüme kavuşturulup kapatılıncaya kadar olan tüm süreçlerde; yasalar ve mali imkanlar çerçevesinde tüm ilgili taraflara adil, objektif ve tarafsız bir şekilde davranıp gizlilik, şeffaflık, erişebilirlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, şikayetleri ele alarak ve süreci sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlamaktadır.

27001 Bilgi Güvenliği Politikası


Westem Enerji yönetimi; ISO 27001 kapsamında belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurmuş ve çalışmalarını yürütmektedir.

 • Bu taahhüdün sonucu olarak, firma genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve alt yapı yatırımlarını sürdürür.
 • BGYS kurulurken üst yönetim tarafından BGYS Yönetim Temsilcisi atama yazısı ile atanır. BGYS Yönetim Temsilcisi değiştiğinde, işten ayrıldığında üst yönetim tarafından doküman revize edilerek atama tekrar yapılır.
 • BGYS Yönetim Temsilcisini belirlemek ve değiştirmek üst yönetimin yetkisindedir.
 • Yönetim kademelerindeki yöneticiler güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan bir güvenlik anlayışıyla, firmanın en alt kademe personeline kadar inilmesi zorunludur. Bu yüzden firmadaki yöneticilerin gerek yazılı gerekse sözlü olarak güvenlik prosedürlerine uymaları, güvenlik konusundaki çalışmalara katılmaları konusunda güvenlik ile ilgili çalışmalarda bulunan personele destek olurlar.
 • Westem Enerji üst yönetimi, bilgi güvenliği kapsamlı çalışmalar için gerek duyulan bütçeyi oluşturur.
 • Westem Enerji yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.
Kalite Politikası

Westem ‘ de, Hedeflenen Kaliteye ulaşmak için;

 • Tüm çalışanların aktif olarak katıldığı ve dengeli olarak paylaştığı bir Sistem oluşturmayı,
 • Prosesimizi yüksek teknolojik gelişimi ile bütünleştirmeyi,
 • Çalışanlarımızda öncelik sahiplik duygusu, faaliyetlerinde sürekli iyileştirme düşüncesi, sorumluluk almaya hazır, işini seven başarılı bireyler olmaya teşvik ederek ihtiyaç duyulan sürekli ve bilinçli bir eğitim programıyla gelişimini sağlamayı,
 • Faaliyetinin tüm aşamalarında hatasız hizmet, üstün Kalite, uygun maliyet ve yüksek verimliliğe ulaşmayı,
 • Müşteri Memnuniyeti prensibi ile sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen bir kuruluş olarak, elektrik uygulamaları alanında müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,
 • Müşterilerimizden gelen şikâyetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip şikâyeti, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip etmeyi.

Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, tüm bu hedef ve politikalarıyla Kalite Yönetim Sisteminin tüm şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileşmeyi kendi sektöründe Kalite öncüsü olmayı, amaç olarak benimsemiştir.

DEĞERLERİMİZ;

 • Müşteri odaklı olmak (Müşteri taleplerini ve müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurmak.)
 • Değer yaratmak (Dürüst ve güvenilir hizmetler sunmak)
 • Birlikte başarmak (Takım ruhu ile çalışmak)
 • Yenilikçi ve gelişimci olmak (Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olmak)


VİZYONUMUZ;

Elektrik uygulamaları alanında, Türkiye ve çevre ülkelerine yayılma, Pazar payımızı sürekli olarak genişletip ve tüketici beklentilerinin hep önünde olma stratejisiyle hizmet vermeyi, çalışanlarımızla, sürekli gelişim ve değişim anlayışımızla, ürün ve hizmet Kalitesine kattığımız değerlerle, sektöründe lider, takdir edilen bir firma ve dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemek.

MİSYONUMUZ;
Elektrik uygulamaları alanında, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak, artan taleplerini karşılarken, Kaliteli çözümler üreterek, değerlerimizi etkin kullanarak, dürüst çalışmaya özen göstererek, müşterilerimizin yaşamlarına değer katan müşteri memnuniyetini ve devamlılığını sağlamak.

STRATEJİLERİMİZ;
Misyonumuz doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz elektrik uygulamaları alanında standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir Kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzere yapılandırır. Ana stratejimiz; Müşterilerimize güvenilir, ekonomik ve yüksek Kalitede hizmeti sunmaktır.

Çevre Politikası
Westem’ de;
 • Çevre konusunda başarıya ulaşmak, tüm çalışanlarımızı bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler verilerek çevre koruma konusunda bilinçlendirmeyi.
 • Şeffaflık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde, ilgili tüm taraflarla (çalışanlar, resmi makamlar, komşular…), firmamızın kuruluş içi çevre performansları hususunda iyi bir diyalog ve haberleşme sistemi tesis edilecek, sürekliliğin sağlanması.
 • Atıkların azaltılmasını ve değerlendirilmesini sağlamayı
 • Çevre yönetim sistemi kapsamında olan tüm Yönetmelik ve mevzuatlara uymayı,
 • Acil durumlara karşı yapılması gerekenler konusunda çalışanlarımızı eğiterek acil durumlara hazırlıklı olmayı,
 • Elektrik, su, yakıt gibi doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanarak mümkün olduğunca tüketimi minimize etmeyi,
 • Çevreyle ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, Westem Enerji olarak, ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir ve uygun olması durumlarında, mevcut en iyi, olumsuz çevre etkileri en az düzeyde olan teknolojileri kullanma hususunu göz önünde bulundurmayı,
 • Değişen teknolojiyi takip ederek çevre dostu proseslere yönelmeyi,
 • Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak

Westem olarak faaliyet kaynağının doğa olduğunun bilincindedir. Yaşanabilir bir çevre için, doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde işletilmesi yolunda gerekli tüm yatırımlar yapılmış olup, enerjının etkin kullanılması ve geri dönüşümün desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Westem Enerji olarak; Yasa ve beklentiler çerçevesinde Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt ederiz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

Westem; tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek, tüm çalışmalarında güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu kapsamda; 

 • Westem olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda, sorumluluk sahalarımızda, ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlara, yönetmelik ve tüm etik kurallara uymayı sağlamak için her türlü tedbir alınarak, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımları benimsemeyi ve bunları sürekli iyileştirme prensibi ile tüm çalışanlarımızın da katılımı ile yapımızı daha güçlü kılacak çalışmaları gerçekleştirmeyi.
 • Tüm koruyucu önlemlere rağmen olabilecek iş kazalarının ve mesleki hastalıkların etkisini en aza indirmeyi ve sağlık kuruluşlarında tedavi için en üst düzeyde takibini sağlamayı, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmesi, yapılan çalışmalarla bu risklerin elimine edilmesi veya kabul edilebilir seviyeye getirilmesi,
 • Yöneticilerimiz, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden ve sorumluluğundan takibini sağlamayı.
 • Tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında uygun beceri ve etkinliklerin kazandırılması.